2017- Bia Carlsberg Việt Nam

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc Cung cấp, lắp đặt hệ thống bơm, dàn trao đổi nhiệt dịch tại nhà máy bia Carlsberg Việt Nam, Phú Bài, Huế.

2017- Cargill Hà Nam- Lắp đặt hệ thống lò hơi 6 tấn/giờ

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc lắp đặt Lò hơi công suất 6 tấn hơi/giờ tại nhà máy cám Cargill Hà Nam.

2017- Heineken Hà Nội- Hệ thống van, đường ống, điều khiển cho 03 Tank lên men

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc Thiết kế, Cung cấp, Lắp đặt hệ thống Van, đường ống và Phần mềm điều khiển cho 03 tank lên men tại nhà máy bia Heineken Hà Nội.

2017- CoCa-CoLa - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống chiller

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát đã hoàn thành công việc Thiết kế, Chế tạo, Lắp đặt hệ thống chiller tại nhà máy CoCa-CoLa Hà Nội.

2017- Coca-CoLa- Di chuyển, lắp đặt hệ thống nước RO

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc di chuyển, lắp đặt hệ thống nước RO tại nhà máy Coca-Cola Hà Nội.

2016- Heineken Quảng Nam- Dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc lắp đặt dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ tại nhà máy bia Heineken Quảng Nam

2017- Heineken Cambodia Giai đoạn 2- Dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát bắt đầu triển khai công việc lắp đặt dây chuyền chiết lon công suất 90.000 lon/giờ giai đoạn 2 tại nhà máy bia Heineken-Cambodia.

2015- Heineken Cambodia Giai đoạn 1- Dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát vừa mới hoàn thành công việc lắp đặt hệ thống đường ống cho dây chuyển chiết lon công suất 90.000 lon/giờ tại nhà máy bia Heineken-Phnompenh, Cambodia. Công việc đảm bảo An toàn - Tiến độ - Chất lượng.

Đăng kí nhận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH THUẬN PHÁT RSS