2017- Bia Carlsberg Việt Nam

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc Cung cấp, lắp đặt hệ thống bơm, dàn trao đổi nhiệt dịch tại nhà máy bia Carlsberg Việt Nam, Phú Bài, Huế.