2016- Heineken Quảng Nam- Dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát hoàn thành công việc lắp đặt dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ tại nhà máy bia Heineken Quảng Nam