Hệ thống đường ống cho dây chuyền chiết lon 90.000 lon/giờ nhà máy bia Heineken Hà Nội