Sàn thao tác dây chuyển chiết lon 90.000 lon/giờ nhà máy bia Heineken Phnompenh