Di chuyển, lắp đặt, tổ hợp thiết bị , dây chuyền trong các nhà máy thực phẩm, nhà máy trong công nghiệp.

Công ty Cổ Phần Cơ Nhiệt Điện Lạnh Thuận Phát di rời, cải tạo và lắp đặt hệ thống tank tại nhà máy bia HuDa Huế.